vredesschaak metapontum

HET SPEL METAPONTUM SPELEN

vredesschaak wijze metapontum

In deze rubriek vindt u de volgende pagina's:


 

Op deze pagina vindt u de volgende onderwerpen:


vredesschaak

Spelbenodigdheden voor Metapontum

Het bord

Het spelbord van Metapontum is opgebouwd uit 64 zeshoekige velden (hexagonen), in drie kleuren uitgevoerd, waardoor de bewegingsmogelijkheden van de stukken verruimd zijn in vergelijking tot de 64 vierkante zwart-wit velden van het schaakbord.

 


De stukken

Iedere partij heeft 16 stukken:

8 pioniers 2 ministers
2 tempeliers of wachters 1 magister
2 wijzen of geleerden 1 regent(es)

Het telraam

Het telraam met kralen dient voor het bijhouden van beurten. De eerste reeks kralen is voor de telling van beurten tot 10. Met de tweede reeks kralen worden de tientallen aangegeven. Met de derde reeks geeft men de behaalde 'erepunten' aan, die verkregen zijn door een stuk van de andere speler op zijn plaats van bestemming te brengen, het zogenaamde 'verlossen'.

De tellamide (alleen bij kartonnen speluitvoering)

In deze vierzijdige pyramide bevinden zich drie draaischijfjes, waarmee het aantal zetten en erepunten wordt bijgehouden. Het bovenste getal geeft de behaalde erepunten aan, die verkregen zijn door een stuk van de andere speler op zijn plaats van bestemming te brengen, het zogenaamde 'verlossen'.

De staven

Beide bondgenoten maken gebruik van een staf om stukken of plaatsen aan te wijzen tijdens het onderlinge overleg over de volgende zetten. Is een stuk eenmaal met de hand aangeraakt, dan moet er worden gezet.

De kronen (coronetten)

Pioniers die aan de overzijde op de achterste rij van het spelbord terechtkomen met behulp van een bondgenoot worden gelauwerd en heten vanaf dat moment 'laureaat'. Zij worden verhoogd in rang en functie, en ontvangen een kroon als herkenningsteken. Zij krijgen daarmee de bevoegdheden van een magister en kunnen zich als zodanig over het speelbord bewegen.

vredesschaak wijze metapontum metapontum metapontum
Top | Nederlandse versie Metapontum Begin Homepage in English | Sitemap Bijgewerkt 02-01-2009 | Volgende pagina
wijze