vredesschaak metapontum

HET SPEL METAPONTUM SPELEN

vredesschaak wijze metapontum

In deze rubriek vindt u de volgende pagina's:


 

Via deze pagina vindt u spelvoorbeelden om na te spelen:


vredesschaak

Overzicht spelvarianten

8 voorgeprogrammeerde spelvarianten

Er zijn een 8-tal voorgeprogrammeerde spelvarianten bedacht met oplopende moeilijkheidsgraad. Ze verschillen allemaal in begin- en/of eindopstelling.

Meester Pi-spel

Het Meester Pi-spel is het standaardspel en vertolkt de geest van perfecte samenwerking tussen de bondgenoten. Dit spel bevat de nodige methoden om te leren samenspelen. Wie dit zonder de geschreven zetten kan naspelen heeft de aard van het samenspelen begrepen en kan de volgende spelen proberen. Het Meester Pi-spel dient gespeeld te worden zoals in de spelnotatie is aangegeven. Meester Pi-spel uitgebreid >>

Transverse Spel

Het bord dient voor dit spel een kwart-slag gedraaid te worden. De onderste lijn met wit/blauw heeft de nummers 8,24,40 en 56. De pioniers mogen nu alleen rechtdoor bewegen net als de pionnen bij schaak. Wanneer zij recht tegenover elkaar komen te staan blokkeren zij elkaar. Zij verwisselen met elkaar van plaats op de 30° snede. Transverse-spel uitgebreid >>

Dubbele Hexagram

De stukken staan opgesteld in de beginopstelling van het Dubbele Hexagram en worden teruggespeeld naar de eindopstelling van het Meester Pi-spel. Dit spel is een voorbeeld van fraaie, dansachtige bewegingen. Er worden 4 laureaten aan iedere kant gemaakt, terwijl er 7 verlossingen en 7 realisaties zijn. Het geheel zorgt voor een gebalanceerd en aangenaam samenspelen. Uitgebreid >>

Pi Olympic

Pi Olympic is een variant op de Olympische Formatie. Hierbij is het vertrekpunt de beginopstelling van het Meester Pi-spel en het eindpunt is de beginopstelling van de Olympische Formatie, maar wit en zwart zijn omgedraaid.

In deze variant mogen de velden 5 t/m 8 en 57 t/m 60 niet worden gebruikt om laureaten te maken omdat dit eindbestemmingsvelden zijn voor de pioniers. Dit is echter geen belemmering zoals blijkt. Zie de symmetrische eindopstelling der laureaten, zij staan in spiegelbeeld. Deze partij verloopt vlot en is harmonieus. Het neemt 2,5 zet per metapontumstuk om tot dit eindpunt te komen. Pi Olympic-variant uitgebreid >>

Het Kruis

Vanuit de beginopstelling van Het Kruis worden de stukken naar de eindopstelling van het Meester Pi-spel teruggespeeld. De laureaten staan niet in spiegelbeeld opgesteld. Probeer eens zo te spelen dat zij, met minder zetten als dit mogelijk is, toch symmetrisch eindigen. E-mail ons de score. Variant Het Kruis uitgebreid >>

De Pi-snede

In de beginopstelling zijn de stukken zo geplaatst dat een grote cirkel met 19 velden in het midden van het bord is uitgespaard. De zwarte pionier rechts (veld 40), ligt op de middellijn en veld 36 is het middelpunt van de cirkel. (Pi = (3,14?. tot de macht 3,14.. = +/-36 en 6 x 6 = 36). De opstelling is niet helemaal symmetrisch. De cirkel is omzoomd met alle hoge deeltjes terwijl de tempeliers als de vier hoekpilaren dienen.

Vanuit de beginopstelling van De Pi-Snede worden de stukken naar de eindopstelling van het Meester Pi-spel teruggespeeld. De Pi-snede uitgebreid >>

Olympische Formatie

In de Olympische Formatie worden de stukken teruggespeeld naar de eindopstelling van het Meester Pi-spel. Dit is een moeilijk spel om symmetrisch te spelen. Toch kan dit spel in 41zetten worden gedaan, misschien in minder. Probeer zonder de oplossing te zien of u het sneller kunt. Noteer elke zet. Dit spel kan ook vanuit de eindopstelling van het Meester Pi-spel worden teruggespeeld naar de beginopstelling van de Olympische Formatie (Pi Olympic). De Olympische Formatie uitgebreid >>

De Vier Cirkels

Dit spel dient vanuit de beginopstelling terug gespeeld te worden naar de eindopstelling van het Meester Pi-spel. In de eindopstelling hebben de bondgenoten elk 4 laureaten en deze staan in spiegelbeeld opgesteld. De vier Cirkels uitgebreid >>

1 lukraak spelvariant

Willekeurige Positie (een voorbeeld)

De stukken worden op willekeurige posities geplaatst d.m.v. het loten van veld-nummers (1-64). Voor elk stuk wordt dus een lot getrokken. De stukken worden vanaf de ad random gekozen beginopstelling teruggespeeld naar de eindopstelling van het Meester Pi-spel.

De kunst is uiteraard weer het zo efficiënt mogelijk terugspelen naar de eindpositie.

In plaats van eindopstelling Meester Pi-spel kan ook een andere eindopstelling worden gekozen. Lukraak uitgebreid >>

vredesschaak wijze metapontum metapontum metapontum
Top | Nederlandse versie Metapontum Begin Homepage in English | Sitemap Bijgewerkt 08-02-2008 | Volgende pagina
wijze