vredesschaak metapontum

DE BETEKENIS VAN HET SPEL
DE FILOSOFIE

vredesschaak wijze metapontum

Rubriek
BETEKENIS / FILOSOFIE


Essentie van het spel

Uitwisselen van stukken

De essentie van het spel ligt in het vermogen van de spelers om bij iedere zet, in overleg en goede verstandhouding met de andere partij, een eigen stuk - overeenkomstig de voorgeschreven bewegingsvrijheid - uit te wisselen met een stuk van de medespeler, zodat beiden in hun nieuwe posities er in spelsituatie op vooruit gaan. Er verdwijnen dus ook geen stukken van het bord.

Samen een oplossing zoeken

De kwaliteit van het spel laat zich uitdrukken in de efficiëntie waarmee men, elkaars belang wederzijds dienend, met een minimum aan zetten naar de overkant van het speelbord komt volgens een afgesproken speldiagram. Dit kan eenvoudig een positieverwisseling zijn naar die van de andere partij zoals aan het begin van het spel, of het kan een totaal verschillende positie zijn. Men tracht echter altijd van een lagere tot een hogere orde te spelen, een positie van grotere schoonheid die vooraf bepaald wordt door de spelers zelf. Meta-pontum krijgt dan de betekenis: de brug naar een betere maatschappij. Terwijl het schaakspel zich in stilzwijgen en sterk geïndividualiseerd voltrekt, gaat het bij Metapontum om doelgerichte communicatie, ideeën-uitwisseling en samen oplossingsgericht denken.

Winstdeling

Terwijl bij het schaakspel de winst wordt gemaakt ten koste van de verliezer, wordt bij Metapontum de winst van de één onverbrekelijk verbonden aan de winst van de ander. Het dient dus in beider voordeel te zijn, wil een zet geslaagd genoemd worden. Door juiste afstemming op elkaars spelpositie en mogelijkheden, ontvouwt zich gaandeweg voor beide partijen een pad naar de overkant van het spelbord. De spelers zoeken naar balans tussen het geven en nemen in het samenwerkingsproces. Metapontum biedt een geweldige oefenplaats met perspectieven voor wat betreft de kunst van het samenwerken en het delen van spanning, vreugde en vriendschap.

Gezamenlijk doel

Het 'spannende' van het spel is dat je alleen samen kunt winnen van de moeilijkheden in het spel, en dat je speelt tegen de beperkingen en onmogelijkheden van de stukken; dat je de uitdaging van samenwerking aangaat om in zo weinig mogelijk zetten met de stukken tot een nieuwe, vooraf gekozen, eindopstelling te komen. Het gaat er dus om het vooraf gezamenlijk bepaalde doel te bereiken.

Schoonheid en dans

Uitgaande van het principe van instandhouding van gelijkwaardigheid, biedt het spel door het hanteren van het omkeringsprincipe vaak verrassende inzichten op wederkerige positie-verbetering. Velen die enige tijd ervaring hebben met het spel, waarderen vooral de esthetische kwaliteit die zich gaandeweg openbaart, waarbij het spelgebeuren het karakter krijgt van een verfijnde dans.

Bouw een brug naar elkaar

De principes van het spel komen jezelf en ieder ander, ook van pas in het dagelijks leven. Vermeende tegenstanders worden medestanders. Je nodigt de ander uit samen na te denken over bepaalde voorstellen of een gerezen probleem. Je komt samen tot creatieve oplossingen, waar je je allebei in kunt vinden. Zo heb je samen een brug naar elkaar toe gebouwd, door je te verplaatsen naar de kant van de ander en de ander naar jouw kant.

Lees >>de spelregels.

vredesschaak wijze metapontum metapontum metapontum
Top | Nederlandse versie Metapontum Begin Homepage in English | Sitemap Bijgewerkt 29-05-2009 | Volgende pagina
wijze