vredesschaak metapontum

OVER DE STICHTING METAPONTUM

vredesschaak wijze metapontum

In deze rubriek vindt u de volgende pagina's:


Medewerking

Vrijwilligers nodig

Onze stichting heeft dringend behoefte aan enthousiaste medewerkers die bereid zijn in het belang van de vrede kostenloos een gedeelte van hun tijd te besteden aan het uitdragen van het Metapontumspel. Vrede is immers niet te koop. Het werk kan bestaan uit administratieve bezigheden, dan wel organisatorische of logistieke taken. We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen bij het verrichten van diverse werkzaamheden.

Doe ook mee!

Lijkt het u wat om een gedeelte van uw tijd eervol te besteden aan het spelen en werken voor de wereldvrede? Kijk dan op de pagina Aanmelden wat u allemaal kunt doen. Heeft u bepaalde kwaliteiten die u zou willen inzetten voor de stichting of heeft u bepaalde ideeën over het uitdragen van Metapontum dan kunt u hier uzelf opgeven.

Stichtingskosten

Toch doen we ook een oproep voor geldelijke donatie of sponsoring. Met het geworven geld kunnen we noodzakelijke facilitaire zaken financieren, zoals kosten voor communicatie, domeinhosting en administratie. Verder is er ook behoefte aan middelen om organisatorische kosten dekken, zoals bijv. het organiseren van spelerstoernooien. Tevens willen we met eventuele opbrengsten diverse vredesprojecten financieren. Hier willen we dan ook graag contact over met vredesorganisaties.

Draag een steentje bij!

vredesschaak wijze metapontum metapontum metapontum
Top | Nederlandse versie Metapontum Begin Homepage in English | Sitemap Bijgewerkt 08-02-2008 | Volgende Rubriek
wijze