vredesschaak metapontum

DONATEUR WORDEN

vredesschaak wijze metapontum

Deze pagina is verbonden met de onderstaande rubrieken:


 

Donatie

Bestemming

Wilt u onze activiteiten geldelijk steunen dan kan dat door een vrije gift over te maken op bankrekeningnummer: 3359.16.031 t.n.v. Stichting Metapontum.

Wij zijn u zeer erkentelijk.

Inzage

Al onze donateurs hebben het recht van inzage in de jaarstukken en kunnen het jaarverslag opvragen bij onze stichting.

vredesschaak wijze metapontum metapontum metapontum
Top | Nederlandse versie Metapontum Begin Homepage in English | Sitemap Bijgewerkt 07-06-2008 | Volgende rubriek
wijze